Latest contributors

Loes VialleNovember 28th 2017 17:43

marja voorkampSeptember 27th 2016 12:39

Ruben OginkJuly 9th 2015 16:57

Ruud van der VeldenDecember 19th 2014 13:25

Hetty LangenNovember 28th 2014 09:32

Hendrik DejonckheereApril 23rd 2014 08:55

MrSeptember 5th 2013 21:58

Sander MolsJuly 13th 2012 09:10

Eric Joha 

Spotlight

 • Mission, Vision and Values
 • Harde prestaties door zachte prestatie-indicatoren
  Sociale innovatie, benchmark onderzoek samen met Graydon
 • Bent u een idee├źngenerator?
  Doe de test en zie hoe creatief u bent!
 • Welkom Haytime!
  Vandaag verwelkomen we Haytime als officiele partner!
 • Image Upload
  Artikel to upload images
 • How to avoid the high risks of not innovating
 • Avoiding the quicksand: how to be an agile corporate?
 • Guest Lecture Innovation Management Avans 01-10-2013
 • The Why of Team Work
 • Who to follow? Leading profs on twitter
 
 
 
Icon representing Harde prestaties door zachte prestatie-indicatoren
 

Harde prestaties door zachte prestatie-indicatoren

Sociale innovatie, benchmark onderzoek samen met Graydon


by Anonymous on May 31st 2015 08:51

 
Harde prestaties door zachte prestatie-indicatoren
Een bedrijf kan nog zo ambitieus zijn in haar doelstellingen, het blijft mensenwerk om ze te behalen. Succesvolle organisaties realiseren zich dat en beschikken dan ook over een bovengemiddeld intellectueel kapitaal. Ze scoren hoog op ‘zachte’ prestatie-indicatoren als cultuur en samenwerkingsvermogen. Onderzoek naar deze indicatoren zegt dus iets over de innovatie- en prestatiekracht van bedrijven, een interessegebied van Graydon. Daarom voeren we samen met organisatieadviesbureau Avilyz een onderzoek uit binnen de verhuur- en leasebranche. Lees meer over het onderzoek en eerder ontdekte correlaties tussen intellectueel kapitaal en prestaties.

Succesfactoren voor sociale innovatie

Bij innovatie wordt vaak gedacht aan technologische snufjes, terwijl de meeste innovatiekracht ontstaat door zaken slimmer te organiseren, creatieve vrijheid van medewerkers te stimuleren en door hen vertrouwen te geven. De kennis en kunde van medewerkers, maar bijvoorbeeld ook hun manier van samenwerken en kennisdelen zijn belangrijke elementen van het intellectuele kapitaal. Sociale innovatie is erop gericht dit intellectuele kapitaal op de juiste manier te ontwikkelen. Belangrijk, want hoe slimmer organisaties omgaan met hun zachte prestatie-indicatoren, hoe beter de harde resultaten worden. Uit eerder onderzoek van  Avilyz  en anderen blijkt dat er daarbij drie belangrijke succesfactoren zijn. Op deze kenmerken worden bedrijven in de verhuur- en leasebranche onderzocht.

1. Duidelijkheid over de richting. Welke waarde moet de organisatie creëren om succesvol te zijn? Is dit financiële of bijvoorbeeld maatschappelijke waarde? En hoe wordt dit uitgedragen in de missie, visie, cultuur en strategie van de organisatie? Eenduidigheid is belangrijk, zodat medewerkers weten waar ze aan toe zijn. Bovendien moeten er concrete lange, middellange en korte termijn doelstellingen zijn - en moet helder zijn welke resources nu en in de toekomst nodig zijn om deze doelstellingen te bereiken.

2. Vertaalslag naar het werk. Vervolgens is het belangrijk dat iedereen weet op welke manier de doelstellingen moeten worden bereikt. De juiste processen en werkmethoden zorgen ervoor dat kennis in de gehele organisatie wordt ingebed en dat deze niet in de hoofden van enkele medewerkers vast blijft zitten. Door het vastleggen en evalueren van kennis en kunde wordt intellectueel kapitaal gecreëerd dat bijdraagt aan het lerend vermogen van de organisatie. 

3. Stimulans om samen te werken. Naast het hebben van duidelijke werkwijzen is het van cruciaal belang dat alle medewerkers met elkaar willen en kunnen samenwerken. Dit vraagt de nodige aandacht voor de manier waarop teams samenwerken en personen onderling kennisdelen. 

Hoe goed scoort u?

Eenmalig veranderen en innoveren is niet meer voldoende nu markten steeds turbulenter en grilliger worden. Naarmate organisaties bovenstaande elementen structureel beter op orde krijgen, worden ze wendbaarder en vergroten ze hun innovatievermogen. Organisaties die écht goed zijn in alle bovenstaande elementen, laten zich het beste vergelijken met een goede improvisatie jazzband. Voor een goede performance moeten alle bandleden heel goed op de hoogte zijn van hun eigen en elkaars talenten en rollen. Daardoor heeft iedereen de vrijheid bij te dragen wat nodig is om een optimaal resultaat te bereiken. Bij de jazzband is het resultaat mooie muziek. In het bedrijfsleven is het resultaat een mooie omzet. Wilt u zelf onderzoeken hoe het gesteld is met uw 'jazzyness' en sociale innovatiescore? Neem dan deel aan het onderzoek of neem contact met ons op voor meer informatie.
 

Links

Keywords

Comments

 

Share this page

 
 
 
© wididi.com 2018